februari 4, 2023

Vad innehåller blod

Blod innehåller flera viktiga komponenter, inklusive: Plasma – en geléaktig vätska som bär viktiga ämnen som proteiner, socker, mineraler och hormoner i hela kroppen. Röda blodkroppar (erytrocyter) – som innehåller hemoglobin, ett protein som binder till syre och transporterar det […]
december 30, 2022

Vad är CAR-T

CAR-T CAR-T-celler är godkänt som behandling för vissa lymfom och akut lymfatisk leukemi. CAR-T-celler är en immunologisk behandling d v s utnyttjar det egna immunsystemet för att förstöra cancerceller. De viktigaste immunologiska behandlingarna som används är: Allogen benmärgstransplantation Antikroppar som […]
december 22, 2022

Vad är benmärgsprov

Benmärgsprov Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet och i benmärgen bildas blodkropparna. Ett benmärgsprov kan visa om du har sjukdom i själva benmärgen eller sjukdom som påverkar benmärgsfunktionen. Celler som specialiserats och fått olika uppgifter bildar tillsammans med andra […]
december 20, 2022

Vad är Central venkateter (CVK)

CVK ”En central venkateter är en tunn plastslang som förs in i ett blodkärl på halsen eller under nyckelbenet. Genom slangen kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna. Venkatetern […]
december 19, 2022

Vad är Stamcellstransplantation

Stamcellstransplantation Inom blodcancerområdet är stamcellstransplantation ett behandlingsalternativ vid diagnoser som t.ex. akut myeloisk leukemi (AML), akut lymfatisk leukemi (ALL), myelodysplastiskt syndrom (MDS), lymfom och myelom. Vid en stamcellstransplantation får man nya blodbildande stamceller som antingen kommer från en själv (autolog […]
december 19, 2022

Vad är Immunterapi

Immunterapi ”Till skillnad från målinriktad behandling fungerar immunterapeutiska läkemedlet överlag mer generellt. Immunterapi bygger på vetskapen om att cancer består av kroppens egna celler som har förvandlats från friska till sjuka celler. Immunförsvaret har dock ofta svårt att identifiera dessa […]
december 15, 2022

Vad är NOPHO

Vad är NOPHO? En nordisk förening för barnonkologi (barncancer). NOPHO, Nordic Society of Paediatric Hematology and Oncology, har organiserat nordiska (Nopho, Nordic Society of Paediatric Hematology and Oncology) barnonkologer både kliniskt och forskningsmässigt sedan 1982. Gemensamma behandlingsprotokoll har utvecklats och […]
december 15, 2022

Vad är CRP

CRP är ett protein som finns i blodet. Halten av CRP i blodet ökar om det finns en infektion eller inflammation i kroppen. Provet kan tas som ett stick i fingret eller med en tunn nål i armen.
december 15, 2022

Vad är Akut lymfatisk leukemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL) ”Det finns flera typer av akut leukemi. En form (lymfatisk) är vanligast hos barn, medan en annan (myeloisk) främst drabbar vuxna personer. Medianåldern vid insjuknande är 5 år hos barn och drygt 50 år hos vuxna. […]