december 30, 2022

Vad är CAR-T

CAR-T CAR-T-celler är godkänt som behandling för vissa lymfom och akut lymfatisk leukemi. CAR-T-celler är en immunologisk behandling d v s utnyttjar det egna immunsystemet för att förstöra cancerceller. De viktigaste immunologiska behandlingarna som används är: Allogen benmärgstransplantation Antikroppar som […]
december 19, 2022

Vad är Cytostatika

Cytostatika (cellgift) är läkemedel som dödar celler genom att hindra deras celldelning. Men även friska celler påverkas av cytostatikabehandling med antalet biverkningar som följd. Cytostatika kan ges i samband med transplantation, operation alternativt vid strålbehandling. Till skillnad från just operation […]
december 14, 2022

Vad är Dexametason

Dexametason Den aktiva substansen i Dexametason Abcur är dexametason. Dexametason hör till en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). Dexametason används huvudsakligen i akutvården för behandling av inflammationer och vissa allergiska reaktioner. Dexametason används också vid behandling av till […]
december 14, 2022

Vad är Aciclovir

Aciclovir Aciclovir Sandoz hämmar förökningen av herpesvirus. Aciclovir Sandoz används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes-simplexvirus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande herpes-simplexinfektioner i könsorganens hud och slemhinnor. Aciclovir Sandoz används också för […]
december 14, 2022

Vad är Nystatin

Nystatin Nystatin Orifarm tillhör gruppen läkemedel mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är nystatin. Det verkar lokalt i slemhinnan och tas inte upp i kroppen. Nystatin Orifarm används för behandling av svampinfektioner i munnen och tarmarna. Nystatin som finns i Nystatin […]