januari 27, 2023

Vad är NEWS

NEWS (National Early Warning Score) ”Syftet med NEWS är att öka patientsäkerheten genom att standardisera bedömningen av patienters vitala parametrar, och därmed ge förutsättningar för ett effektivt akut omhändertagande varje gång en försämring inträffar [6]. De vitala parametrarna består av […]
december 30, 2022

Vad är CAR-T

CAR-T CAR-T-celler är godkänt som behandling för vissa lymfom och akut lymfatisk leukemi. CAR-T-celler är en immunologisk behandling d v s utnyttjar det egna immunsystemet för att förstöra cancerceller. De viktigaste immunologiska behandlingarna som används är: Allogen benmärgstransplantation Antikroppar som […]