december 13, 2022

Vad är GVL

Graft versus leukemia (GVL) är ett fenomen där det benmärg som har transplantationerats i en patient med leukemia (en form av blodcancer) börjar angripa och försöka förstöra cancercellerna. Det här kan vara ett sätt att behandla cancer, eftersom det transplantationerade […]