februari 16, 2023

Vad betyder NOPHO

NOPHO är en förkortning på Nordiska föreningen för Pediatrisk Hematologi och Onkologi. Mer infomation om NOPHO hittar du här
februari 4, 2023

Vad innehåller blod

Blod innehåller flera viktiga komponenter, inklusive: Plasma – en geléaktig vätska som bär viktiga ämnen som proteiner, socker, mineraler och hormoner i hela kroppen. Röda blodkroppar (erytrocyter) – som innehåller hemoglobin, ett protein som binder till syre och transporterar det […]
januari 27, 2023

Vad är NEWS

NEWS (National Early Warning Score) ”Syftet med NEWS är att öka patientsäkerheten genom att standardisera bedömningen av patienters vitala parametrar, och därmed ge förutsättningar för ett effektivt akut omhändertagande varje gång en försämring inträffar [6]. De vitala parametrarna består av […]
januari 14, 2023

Skillnad mellan B-celler och T-celler

Skillnad mellan B-celler och T-celler B-celler och T-celler är båda typer av vita blodkroppar som spelar viktiga roller i immunsystemet, men de fungerar på olika sätt. B-celler är ansvariga för att producera antikroppar, även kallade immunoglobuliner. Antikropparna hjälper till att […]
december 30, 2022

Vad är CAR-T

CAR-T CAR-T-celler är godkänt som behandling för vissa lymfom och akut lymfatisk leukemi. CAR-T-celler är en immunologisk behandling d v s utnyttjar det egna immunsystemet för att förstöra cancerceller. De viktigaste immunologiska behandlingarna som används är: Allogen benmärgstransplantation Antikroppar som […]
december 22, 2022

Vad är benmärgsprov

Benmärgsprov Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet och i benmärgen bildas blodkropparna. Ett benmärgsprov kan visa om du har sjukdom i själva benmärgen eller sjukdom som påverkar benmärgsfunktionen. Celler som specialiserats och fått olika uppgifter bildar tillsammans med andra […]
december 20, 2022

Vad är Central venkateter (CVK)

CVK ”En central venkateter är en tunn plastslang som förs in i ett blodkärl på halsen eller under nyckelbenet. Genom slangen kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna. Venkatetern […]
december 19, 2022

Vad är Stamcellstransplantation

Stamcellstransplantation Inom blodcancerområdet är stamcellstransplantation ett behandlingsalternativ vid diagnoser som t.ex. akut myeloisk leukemi (AML), akut lymfatisk leukemi (ALL), myelodysplastiskt syndrom (MDS), lymfom och myelom. Vid en stamcellstransplantation får man nya blodbildande stamceller som antingen kommer från en själv (autolog […]
december 19, 2022

Vad är Cytostatika

Cytostatika (cellgift) är läkemedel som dödar celler genom att hindra deras celldelning. Men även friska celler påverkas av cytostatikabehandling med antalet biverkningar som följd. Cytostatika kan ges i samband med transplantation, operation alternativt vid strålbehandling. Till skillnad från just operation […]