Aktuella Läkemedel

Uppdaterad 2024.05.15

LäkemedelDoseringAktivitetSvenska
Amlodipin 5 mg1 tablett vid behov 1 gånger dagligen tills vidare,Starta om BT>150 i hemmet.Vid behovErsätter Candesarad.
Aciclovir 400 mg
Verksamt ämne: Aciklovir
1 tabl. 2 ggr/dagTills vidareSkydd mot bältros.
Rådgör innan mtx
Artelac eller Oculac
Tårsubstitut och övriga indifferenta medel
1 droppe vid behovVid behovMot torra ögon och småsår på honhinnan. Efter katarakt OP och Cytarabin (cytostatika)
Candesarad 8 mg
Verksamt ämne: Kandesartancilexetil
1 tabl. 1 ggr/dagErsätts av Amlodipin 2024-05-16Mot förhöjt blodtryck. Gör uppehåll vid risk för vätskebrist, ex vid kräkningar och diarréer.
Dexametason 4 mg
Verksamt ämne: Dexametason
1,5 tabl. kl 08:00 och 1 tabl. kl 20:00. From. 2024-04-13.
Nedtrappning fr. 2024-04-25 då Temodal sätts in.
1,5 tabl - 0,5 tabl.

Tills vidareOrdinerat Hematologen 101A. Kortison.
Eliquis 2,5 mg
Verksamt ämne: Apixaban
1 tabl. 2 ggr/dagTills vidare
Återuppta 2024-03-23
Blodförtunnande. Ordn. 2023-09-11. 25 veckor efter lungemboli.
Pausas alltid 2 dygn innan LP.
Folvidon 1 mg
Verksamt ämne: Folsyra
1 tabl. 1 ggr/dagTills vidareFolsyra, blodbildande.
Kaleorid 750 mg
Verksamt ämne: Kaliumklorid
1 tabl. 1 ggr/dagTills vidareMot kaliumbrist.
Dubbel dos from. 2024-04-30.
Lasix Retard 30 mg
Verksamt ämne: Furosemid
1 tabl. 1 ggr/dagTills vidareVätskedrivande.
Metoclopramide 10 mg
Verksamt ämne: Metoklopramid
1 tabl. högst 3 tabl./dygn.Vid behovMot illamående. Rek. max 1-2 tabl./dygn.
Nystimex 100000 IE/ml
Verksamt ämne: Nystatin
3 ml 2 ggr/dagTills vidareMot svampinfektioner.
Omeprazol 20 mg1 kapsel. 1 ggr/dagTills vidareProtonpumpshämmare vid kortison. Skydd för magen.
Rådgör innan mtx
Sushi11 bitar 1 ggr/dag.Vid behovHungerhämmare.
Verksamt ämne: Temozolomid1 tabl. 1 ggr/dagPausadStart 2024-05-02. Pausad fr. 2024-05-15. 6 st tabletter kvar av 21 st.

Arkiverad läkemedelslista 2024.03.01

LäkemedelDoseringAktivitetSvenska
Accofil 30 ME/0,5 ml (filgrastim).
Injektyions-/infusionsvätska,
lösning i förgylls spruta.
1 förfylld spruta 1 gånger
dagligen subkutan injektion.
ArkiveratStimulerar produktion av blodkroppar.
Förvara i kylskåp.
Aciclovir1 tablett 2 ggr dagligenArkiveratSkydd mot bältros.
Amimox 750 mg1 tablett 3 gånger dagligenArkiveratAntibiotika
Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo1 tablett 3 gånger dagligen i 6 dygnArkiveratAntibiotika 6 dagar. Start 2022-02-21
Artelac1 droppe vid behovArkiveratMot torra ögon
BetapredEnligt schema. Nedtrappning.
12 st 31/8-3/9
8 st 4-5/9
6 st 6-7/9
4 st 8-10/9
2 st 11-13/9
1 st 14-16/9.
ArkiveratKortison
Blinatuomab9 µg/dygnArkiveratAntikroppar, pump.
Candesartan 8 mg (kandesartan). Tablett.1 tablett 1 ggr dagligen oraltArkiveratMot förhöjt blodtryck. **Observera!
Cilaxoral 7,5 mg/ml (natriumpikosulfat).
Orala droppar, lösning.
10-20 droppar till natten
vid behov oralt.
ArkiveratMot förstoppn. Kan blandas med mat eller dryck.
Ciprofloxacin 500 mg (ciprofloxacin).
Tablett.
1 tablett 2 ggr dagligen oraltArkiveratMot bakterieinfektioner
Dasatinib 100 mg1 tablett 1 gånger dagligenArkiveratHämmar tillväxten av leukemiska celler
Dexametason Abcur
4 mg
2 tabletter kl 08:00 och 1 tablett kl 20:00 tills vidareArkiveratKortison
Dexametason1 tablettArkiveratKortison
Eliquis2 tabletter 2 gånger dagligen i 7 dygn,Blodförtunnande.
1 tablett 2 gånger dagligen i 25 veckor,Blodförtunnande.
ArkiveratBlodförtunnande.
Emgesan1-2 tabletter vid behov tills vidareArkiveratMot kramp.
Emgesan 250 mg1 tablett 10.00 och 1 tablett 22.00ArkiveratStödmedicin i samband med Sandimmun.
Erytrocyter, leukocytbefriande och
bestrålade (egendefinierat läkemedel) Infusionsvätska,
lösning.
Enligt särskild ordination:
vb. om Hb < 85 intravenös
infusion.
ArkiveratVid behov av erytrocyter.
Esomeprazol Actavis 20 mg1 tablett 1 gånger dagligenArkiveratProtonpumpshämmare. Dessa verkar genom att
reducera mängden syra som produceras i magen.
EusaprimEnligt schema. (mån, ons, fre).ArkiveratMot infektion
Felodipin
1 depottablett 1 ggr dagligen.
Sänkt dos till 1 tabl. 2023-05-31.
ArkiveratBT sänkande.
Folvidon1 tablett 1 gånger dagligenArkiveratFör blodbildning
Fragmin 5000 IE. Injektionsvätska,
lösning i förfylld spruta.
1 förfylldspruta kl: 20.00
subkutan injektion.
ArkiveratBlodförtunnande.
Furosemid 10 mg/ml (furosemid) Injektions-
/infusionsvätska lösning.
2-4 ml vb. intravenös
injektion.
ArkiveratVätskedrivande läkemedel
vid hjärtsvikt
Se ** Observera!

Mot hjärtsviktsorsakad andnöd. Kan även
ges som långsam injektion subkutant.
Imbruvica 140 mg1 tablett 1 gånger dagligenArkiveratKML (ALL)
Proteinkinashämmare
Imbruvica 420 mg1 tablett 1 gånger dagligenArkiveratKML (ALL)
Proteinkinashämmare
Isopto-maxidex 1mg/ml1mg/ml Enligt särskild ord. 1 droppe
i det aktuella ögat.
Enligt schema till och med 2021-11-07,
därefter 1mg/ml 1 droppe
6 gånger dagligen med start från
21-11-07 8:00 i båda ögonen.
ArkiveratMot ögoninflammation.
Kaleorid1 tablett 1 ggr dagligenArkiveratKalium
Klobetasol APL5 ml 3 gånger dagligenArkiveratMot GVHD
Metotrexate som Gvh-profylaxEnligt särskild ordination:
intravenös injektion
ArkiveratGvHD-profylax.
Midazolam Panpharma 5 mg/ml (midazolam). Enligt särskild ordination: 3-5
mg iv. vb. inför ingrepp
intravenöst injektion.
ArkiveratLugnande.
Natriumbikarbonat Fresenius Kabi 50mg/ml
Infusionsvätska, lösning.
30-50 ml vb intravenös infusion.ArkiveratMotverkar försurning av blodet.
Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml (natriumklorid).
Infusionsvätska, lösning.
Enligt särskild ordination:
Dosering enligt löpande
läkarordination intravenös
infusion.
ArkiveratFår endast ges efter muntlig eller
skriftlig ordination av läkare.
Novarapid Flexpan 100 E/ml (insulin aspart (FlexPen)).
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.
4-6 E vb. subkutan injektion.ArkiveratSnabbverkande insulin vid
diabetes. Ges vb. enligt
ordination: Omp-glukos > 12 ge
4E. Om p-glukos > 15 ge 6E.
Noxafil 100 mg (posakonazol). Tablett.3 tablett 1 ggr dagligen oraltArkiveratFörebygger svamp.
OBS! Uppehåll 3 dagar innan cellgifter ska ges.
Nystatin3 ml 3 gånger dagligenArkiveratMot svamp
Olanzapin 2,5 mg1 tablett 1 ggr dagligen oraltArkiveratMot illamående.
Omeprazol

1 kapsel 1 gånger dagligen tills
vidare. 1x1tv
ArkiveratProtonpumpshämmare
Ondansetron Aristo 8 mg, Tablett1 tablett 2 ggr dagligen oraltArkiveratMot illamående.
OxyNorm 5 mgArkiveratMorfin
Paracetamol1 tablett vid behov 4 gånger dagligen tills vidare,Innehåller paracetamol.ArkiveratMot aj
Piperacilin/tazobactuam20 ml (4g) var sjättetimme timme
intravenös injection.
ArkiveratBredspektrum penicillinantibiotika
PrednisolonEnligt avtrappningschema.ArkiveratKortison.
Primperan 10 mg (metoklopramid). Tablett.1 vb. högst 3 tabletter per
dygn oralt.
ArkiveratMot illamående.
Propavan 25 mg1 tablett till natten vid behov.ArkiveratInsomn.
Sandimmun 25 mg1 kapsel dagligen, ArkiveratDämpar kroppens immunreaktioner
TegretolEnligt schema
Vecka1: 1 tabl 2 ggr/dag (v.34)
Vecka2: 2 tabl 2 ggr/dag (v.35)
Vecka3: 3 tabl 2 ggr/dag (v.36)
Ändrat till 3 från 4
Vecka4: 3 tabl 2 ggr/dag (v.37)

Fortsatt nedtrappning
2 tabl. 2 ggr dagligen 21/9 - 28/9.
1 tabl. 2 ggr dagligen 29/9 - 6/10 efter det inga tabl. alls.
ArkiveratMot nervsmärta i ansiktet (trigeminusneuralgi)
Trombocyter leukocytreducerande och
bestrålade / patogenreducerade.Infusionsvätska, lösning.
Enligt särskild ordination:
vb. om TPK < 10 och om <15
vid feber intravenös infusion.
ArkiveratVid behov av trombocyter.
Ursofalk 250 mg, kapsel1 kapsel 2 ggr dagligen i 90 dygn oraltArkiveratSkydd för njurarna
Vancomycin Strides
125 mg
1 kapsel var sjätte timme i 10 dygnArkiveratAntibiotikum som tillhör
glykopeptidantibiotika
VenclyxtoStart Venclyxto 100 mg:
Dag 1-3, 1 st dagligen start: 2023.10.10
Dag 4-6, 2 st dagligen
Dag 7-9, 3 st dagligen
Dag 10-13, 4 st dagligen
Dag 14, 6 st dagl. tills vidare. Maxdos from. 2023.10.23
ArkiveratBlockerar proteinet BCL-2 som cancerceller behöver för att överleva.