Läkemedel

LäkemedelDoseringAktivitetSvenska
Accofil 30 ME/0,5 ml (filgrastim).
Injektyions-/infusionsvätska,
lösning i förgylls spruta.
1 förfylld spruta 1 gånger
dagligen subkutan injektion.
AvslutadStimulerar produktion av blodkroppar.
Förvara i kylskåp.
Aciclovir1 tablett 2 ggr dagligenTills vidareSkydd mot bältros.
Amimox 750 mg1 tablett 3 gånger dagligenAvslutadAntibiotika
Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo1 tablett 3 gånger dagligen i 6 dygnAvslutadAntibiotika 6 dagar. Start 2022-02-21
Artelac1 droppe vid behovAvslutadMot torra ögon
BetapredEnligt schema. Nedtrappning.
12 st 31/8-3/9
8 st 4-5/9
6 st 6-7/9
4 st 8-10/9
2 st 11-13/9
1 st 14-16/9.
AvslutadKortison
Blinatuomab9 µg/dygnAvslutad
Antikroppar, pump.
Candesartan 8 mg (kandesartan). Tablett.1 tablett 1 ggr dagligen oraltAvslutadMot förhöjt blodtryck. **Observera!
Cilaxoral 7,5 mg/ml (natriumpikosulfat).
Orala droppar, lösning.
10-20 droppar till natten
vid behov oralt.
vb.
Mot förstoppn. Kan blandas med mat eller dryck.
Ciprofloxacin 500 mg (ciprofloxacin).
Tablett.
1 tablett 2 ggr dagligen oraltAvslutad
Mot bakterieinfektioner
Dasatinib 100 mg1 tablett 1 gånger dagligenAvslutadHämmar tillväxten av leukemiska celler
Dexametason Abcur
4 mg
(Tablett 4x1 Block B1-2) 2,5
tabletter 3 gånger dagligen
Avlsutad Kortison
Dexametason1 tablettvb.Kortison
Eliquis2 tabletter 2 gånger dagligen i 7 dygn,Blodförtunnande.
1 tablett 2 gånger dagligen i 25 veckor,Blodförtunnande.
Tills vidareBlodförtunnande.
Emgesan1-2 tabletter vid behov tills vidarevb. Mot kramp.
Emgesan 250 mg1 tablett 10.00 och 1 tablett 22.00AvslutadStödmedicin i samband med Sandimmun.
Erytrocyter, leukocytbefriande och
bestrålade (egendefinierat läkemedel) Infusionsvätska,
lösning.
Enligt särskild ordination:
vb. om Hb < 85 intravenös
infusion.
vb. Vid behov av erytrocyter.
Esomeprazol Actavis 20 mg1 tablett 1 gånger dagligenAvslutadProtonpumpshämmare. Dessa verkar genom att
reducera mängden syra som produceras i magen.
EusaprimEnligt schema. (mån, ons, fre).Tills vidareMot infektion
Felodipin
1 depottablett 1 ggr dagligen.
Sänkt dos till 1 tabl. 2023-05-31.
Tills vidareBT sänkande.
Folvidon1 tablett 1 gånger dagligenTills vidareFör blodbildning
Fragmin 5000 IE. Injektionsvätska,
lösning i förfylld spruta.
1 förfylldspruta kl: 20.00
subkutan injektion.
AvslutadBlodförtunnande.
Furosemid 10 mg/ml (furosemid) Injektions-
/infusionsvätska lösning.
2-4 ml vb. intravenös
injektion.
vb.Vätskedrivande läkemedel
vid hjärtsvikt
Se ** Observera!

Mot hjärtsviktsorsakad andnöd. Kan även
ges som långsam injektion subkutant.
Imbruvica 140 mg1 tablett 1 gånger dagligenAvslutadKML (ALL)
Proteinkinashämmare
Imbruvica 420 mg1 tablett 1 gånger dagligenAvslutadKML (ALL)
Proteinkinashämmare
Isopto-maxidex 1mg/ml1mg/ml Enligt särskild ord. 1 droppe
i det aktuella ögat.
Enligt schema till och med 2021-11-07,
därefter 1mg/ml 1 droppe
6 gånger dagligen med start från
21-11-07 8:00 i båda ögonen.
AvslutadMot ögoninflammation.
Kaleorid1 tablett 1 ggr dagligenTills vidareKalium
Klobetasol APL5 ml 3 gånger dagligenTills vidareMot GVHD
Metotrexate som Gvh-profylaxEnligt särskild ordination:
intravenös injektion
AvslutadGvHD-profylax.
Midazolam Panpharma 5 mg/ml (midazolam). Enligt särskild ordination: 3-5
mg iv. vb. inför ingrepp
intravenöst injektion.
vb.Lugnande.
Natriumbikarbonat Fresenius Kabi 50mg/ml
Infusionsvätska, lösning.
30-50 ml vb intravenös infusion.vb.Motverkar försurning av blodet.
Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml (natriumklorid).
Infusionsvätska, lösning.
Enligt särskild ordination:
Dosering enligt löpande
läkarordination intravenös
infusion.
vb. Får endast ges efter muntlig eller
skriftlig ordination av läkare.
Novarapid Flexpan 100 E/ml (insulin aspart (FlexPen)).
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.
4-6 E vb. subkutan injektion.vb.Snabbverkande insulin vid
diabetes. Ges vb. enligt
ordination: Omp-glukos > 12 ge
4E. Om p-glukos > 15 ge 6E.
Noxafil 100 mg (posakonazol). Tablett.3 tablett 1 ggr dagligen oraltAvslutadFörebygger svamp.
OBS! Uppehåll 3 dagar innan cellgifter ska ges.
Nystatin3 ml 3 gånger dagligenTills vidareMot svamp
Olanzapin 2,5 mg1 tablett 1 ggr dagligen oraltAvslutadMot illamående.
Omeprazol

1 kapsel 1 gånger dagligen tills
vidare. 1x1tv
AvslutadProtonpumpshämmare
Ondansetron Aristo 8 mg, Tablett1 tablett 2 ggr dagligen oraltAvslutadMot illamående.
OxyNorm 5 mgvb. Morfin
Paracetamol1 tablett vid behov 4 gånger dagligen tills vidare,Innehåller paracetamol.vb. Mot aj
Piperacilin/tazobactuam20 ml (4g) var sjättetimme timme
intravenös injection.
AvslutadBredspektrum penicillinantibiotika
PrednisolonEnligt avtrappningschema.AvslutadKortison.
Primperan 10 mg (metoklopramid). Tablett.1 vb. högst 3 tabletter per
dygn oralt.
vb.Mot illamående.
Propavan 25 mg1 tablett till natten vid behov.vb. Insomn.
Sandimmun 25 mg1 kapsel dagligen, Avslutad
Dämpar kroppens immunreaktioner
TegretolEnligt schema
Vecka1: 1 tabl 2 ggr/dag (v.34)
Vecka2: 2 tabl 2 ggr/dag (v.35)
Vecka3: 3 tabl 2 ggr/dag (v.36)
Ändrat till 3 från 4
Vecka4: 3 tabl 2 ggr/dag (v.37)

Fortsatt nedtrappning
2 tabl. 2 ggr dagligen 21/9 - 28/9.
1 tabl. 2 ggr dagligen 29/9 - 6/10 efter det inga tabl. alls.
AvslutadMot nervsmärta i ansiktet (trigeminusneuralgi)
Trombocyter leukocytreducerande och
bestrålade / patogenreducerade.Infusionsvätska, lösning.
Enligt särskild ordination:
vb. om TPK < 10 och om <15
vid feber intravenös infusion.
vb. Vid behov av trombocyter.
Ursofalk 250 mg, kapsel1 kapsel 2 ggr dagligen i 90 dygn oraltAvslutadSkydd för njurarna
Vancomycin Strides
125 mg
1 kapsel var sjätte timme i 10 dygnAvslutadAntibiotikum som tillhör
glykopeptidantibiotika
VenclyxtoStart Venclyxto 100 mg:
Dag 1-3, 1 st dagligen start: 2023.10.10
Dag 4-6, 2 st dagligen
Dag 7-9, 3 st dagligen
Dag 10-13, 4 st dagligen
Dag 14, 6 st dagl. tills vidare. Maxdos from. 2023.10.23
Tills vidareBlockerar proteinet BCL-2 som cancerceller behöver för att överleva.