MARS 2022

2022
Provtagningar klara – Mån, kl: 14.43 (Rond 10, DLI)
Provtagningar klara – Mån, kl: 14.43 (Rond 10, DLI)

Sådär, då var benmärg och rygg­rads­vätska klart.

Inga favoriter men allt bös känns fjuttigt just nu med tanke vad som händer i Ukraina i skriv­andets stund… det känns overkligt med en in­vas­ion / öppet krig i Europa, men också som en annan blogg.

Det gick bra med prov­tag­ningarna och nu är det bara att vänta på svar om DLI (Donator­lymfo­cyt­infusion) har fungerat eller inte.

Benmärgsprover

Om det fungerar kör vi vidare med DLI i högre doser. Vi har inte pratat om DLI inte fung­erar för det är dumt att ta ut bös i för­skott. En dag i taget som vanligt. Åter­kommer med provsvaren. Håll till godo och ta hand er!

Slutboss? – Mån, kl: 22.10 (Rond 10, DLI)
Elden Ring

I helgen besegrade jag slutbossen i Elden Ring!

Det känns som att jag kommit fram till slut­bossens fogwall IRL också.

I fredags träffade jag min fantastiska läkare på Ackis. Vi dis­kut­erade några olika hand­lings­planer uti­från de senaste svaren från märg och rygg­kanals­vätska. Ben­märgen såg bra ut men LP visade att fort­fara­nde på leu­kemi­celler i rygg kanalen (CNS, Centrala nerv systemet).
 

Problemet är att DLI-be­hand­lingen som jag får i blodet inte når rygg kanalen. För­enklat kan man säga att det är två separata system som inte är samman­kopplade. Utifrån den vet­skapen så finns det just nu tre be­hand­lings­alt­ernativ:
 

  • DLI i blodet i högre doser med risk för GvHD som i sig kan vara livsfarligt… men vad är inte det.
  • DLI i blodet + cytostatika i rygg kanalen.
  • DLI i blodet + DLI i rygg kanalen som nästan är en helt obeprövad metod.

Oavsett vad så börjar vi med en högre dos DLI i blodet imorgon och troligen en ny LP veckan efter.

Spontant tänker jag ALL IN, alltså att sätta in allt som finns även o­be­prövade metoder. Dels för att vi testat så många olika be­hand­lingsm­etoder som inte fungerat fullt ut, men framför allt så finns det inte obegränsat med frysta celler från donatorn.

In i kaklet, jag är redo!

Viktigt! – Lör, kl: 13.34 (Rond 10, DLI)
Dator

Det har visat sig att flera som skickat ett med­delande via hem­sidans kontakt­formulär inte fått något svar

Det beror på att mina svars­mail hamnar i skräp­posten eller inte skickas alls. Jag har svarat på Alla med­delanden och är jätte­glad att ni hör av er. Så om du inte fått något svar beror det inte på att jag är nonchig utan på tek­niska saker.
Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, hör gärna av dig igen om du inte fått något svar.

I fram­tiden kommer jag svara från min vanliga epost och inte via hem­sidan då det kan tolkas som spamm.

Annars då?

Jorå det rullar på med DLI i en högre dos, leker vidare i Elden ring och jag har tagit fram ute­möblerna.

På torsdag nästa vecka blir det ny LP för ut­värder­ing och rygg­cyto.

LP – Tor, kl: 16.40 (Rond 10, DLI)
Undersökningslampa. Akademiska sjukhuset.

Lumbalpunktion

Då är LP (ryggkanalsvätska) klar. Svar från LP tar ca. en vecka så det blir ett intr­ess­ant samtal med min ansvariga läkare nästa tors­dag. När de ändå var inne i rygg­kanalen fick jag en dos cyto­statika för att hålla tillbaka ev. skitceller.

LumbalpunktionLumbal­punktion görs vanligen mellan tredje och fjärde ländkotan, alt­ern­at­ivt mellan fjärde och femte länd­kotan.

Nu åker jag hem och gör något roligare, vilket inte är så super­svårt. Återkommer när vi vet mer om allt.