Vad är cancer?


TILLBAKA
Källa cancerfonden

"Cancer är inte en sjuk­dom. Det är samlings­namnet på cirka 200 olika sjuk­domar."

Cancer kan uppstå i nästan alla de cirka 200 olika celltyper som vi har i kroppen. [...]"

Cancer (latin, 'kräfta'), samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.
Cancer innebär att den perfekta balansen i en cell rubbas. En tidigare frisk cell börjar uppföra sig fel. Den vet inte när det är dags att sluta dela sig.

De nya cellerna – cancercellerna – sköter inte sina uppgifter som de ska. De fortsätter att dela sig ohämmat.

Fler och fler cancerceller bildas. Och efter en tid har de blivit till en liten klump av celler.

Den här klumpen kallas för tumör. Den får sin näring via egna nybildade blodkärl. Tumören fortsätter att växa. Till slut är den så stor att man kan se eller känna den.

Symtom på cancer

  • en knöl i bröstet eller på andra ställen på kroppen.
  • sår som inte läker
  • onormala blödningar
  • hosta eller heshet som inte ger med sig
  • svårigheter att svälja
  • ändrade avföringsvanor eller problem att kissa
  • nytt eller förändrat födelsemärke.

Cancer utvecklas under lång tid. Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks. Därför dröjer det ofta länge innan man får några symtom.

Källa: Cancerfonden