Metrotrexat sista dagen 2024-04-12. Akademiska sjukhuset.
Fredag, kl. 06:52 (Rind 15 – MTX och ???)
april 12, 2024
Söndag, kl. 02:28 (Rond 15 – MTX och ???)
april 14, 2024