Dropp och droppställning. Endast vätska. Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hematologen.
Torsdag, kl. 06:20 (Rond 15 – mtx och ???)
april 11, 2024
Nattgibb_2024-04-13
Lördag, kl. 04:35 (Rond 15 – MTX och ???)
april 13, 2024