Patientmatsal. Akademiska sjukhuset i Uppsala
Tor, kl: 14.53 – Flytt från Onkologen till Hematologen
september 27, 2020
Tor, kl: 19.00 – Hur hanterar man ett besked om en rätt jobbig diagnos… och som knappt går att utala?
september 27, 2020