Patientmatsal. Akademiska sjukhuset i Uppsala
Lördag, kl: 16:11 (Rond 14 – Cytarabin)
april 6, 2024
Vindskydd på balkongen är på plats. 2024-04-08.
Måndag, kl. 07:40 (Rond 14 – Cytarabin)
april 8, 2024