Svar från MR Hjärna – Ons, kl: 15.20 (Rond 11, Cytarabin, DLI & Imbruvica)
oktober 19, 2022
Hej och hå vad bra det går – Lör, kl: 23.05 (Rond 11, Cytarabin, DLI & Imbruvica)
oktober 22, 2022