Blodstatus – Mån, kl: 17.24 (Rond 11, Cytarabin, DLI & Imbruvica)
oktober 17, 2022
Planering – Tor, kl: 13.18 (Rond 11, Cytarabin, DLI & Imbruvica)
oktober 20, 2022