Lör, kl: 14.09 – Sjuktransport
oktober 24, 2020
Lör, kl: 14.48 – Blod och cytostatika (Rond 3 – NOPHO ALL-2008 HR, Block B [D4])
oktober 26, 2020