Vad hände? – Ons, kl: 15.10 (Rond 11, Cytarabin, DLI & Imbruvica)
januari 18, 2023
Vad, blodven
Kortionshelg – Lör, kl: 21.06 (Rond 11, Cytarabin, DLI & Imbruvica)
januari 21, 2023