Kraftwerk
Tyskland – Ons, kl: 11.35 (Rond 11, Cytarabin, DLI & Imbruvica)
oktober 12, 2022
Blodstatus – Mån, kl: 17.24 (Rond 11, Cytarabin, DLI & Imbruvica)
oktober 17, 2022