All timeline stories.

december 18, 2022

Imbruvica biverkningar

Imbruvica biverkningar (FASS) Det som blinkar är aktuella biverkningar för mig. Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) feber, frossbrytningar, värk i kroppen, andfåddhet. blåmärken eller ökad benägenhet att få blåmärken munsår huvudvärk förstoppning illamående eller…
november 16, 2022

Snyggt du sökte efter ”Bajs”. Du är en bra människa, kanske inte den mognaste men väldigt bra.

Avföring hos samtliga arter med ett fungerande matspjälkningssystem består i huvudsak av ämnen som avsedd art ej kan tillgodogöra sig. Hos människan består avföringen av stora och ospjälkade molekyler såsom cellulosa, hemicellulosa, pektin samt lignin. I avföringen finns dessutom vatten,…
Share