april 26, 2024

11 April

ROND 15 Temodal, Tegretol och MTX  
februari 28, 2024

28 Februari

ROND 14 Cytarabin  
oktober 11, 2023

10 Oktober

ROND 13 Venclyxto  
september 17, 2023

11 September

ROND 12 Lungemboli  
september 1, 2023

2 September

ROND 12 Strålning av cavum Meckeli  
juli 18, 2023

18 Juli

ROND 12 Methrotrexat  
april 1, 2023

20 MARS

ROND 11 Strålar två tumörer i huvudet  
december 11, 2022

5 APRIL

ROND 7 EBV-virus. Antikroppsdropp 4 v.  
december 11, 2022

17 FEBRUARI

ROND 7 GvHD (Graft versus Host Disease)