oktober 11, 2023

10 Oktober

ROND 13 Venclyxto  
september 17, 2023

11 September

ROND 12 Lungemboli  
september 1, 2023

2 September

ROND 12 Strålning av cavum Meckeli  
juli 18, 2023

18 Juli

ROND 12 Methrotrexat  
april 1, 2023

20 MARS

ROND 11 Strålar två tumörer i huvudet  
december 11, 2022

5 APRIL

ROND 7 EBV-virus. Antikroppsdropp 4 v.  
december 11, 2022

17 FEBRUARI

ROND 7 GvHD (Graft versus Host Disease)  
december 11, 2022

3 OKTOBER

ROND 11 Cellgifter, DLI och Imbruvica  
december 11, 2022

11 FEBFRUARI

ROND 10 Donator lymfocyt infusion (DLI)