december 11, 2022

5 APRIL

ROND 7 EBV-virus. Antikroppsdropp 4 veckor.  
december 11, 2022

17 FEBRUARI

ROND 7 GvHD (Graft versus Host Disease).  
december 11, 2022

3 OKTOBER

ROND 11 Cellgifter, DLI och Imbruvica. Pågående beh.  
december 11, 2022

11 FEBFRUARI

ROND 10 Donator lymfocyt infusion (DLI)  
december 11, 2022

17 JANUARI

Rond 9 Immunterapi (BiTE) pump i 20 dygn.  
december 10, 2022

2 NOVEMBER

Rond 8 Cellgifter i högre doser.  
december 10, 2022

28 OKTOBER

Återfall 2021.10.28 Upptäckt vid 9-månads-kontroll.  
december 10, 2022

23 JULI

Mamma somnar in Vi ses!  
december 9, 2022

3 FEBRUARI

ROND 7 Reborn, nya stamceller och GvHD.  
Share