Undersökningslampa. Akademiska sjukhuset.
LP – Tor, kl: 16.40 (Rond 10, DLI)
mars 31, 2022
LP igen – Ons, kl: 14.05 (Rond 10, DLI mm.)
april 13, 2022