Läkemedel

LäkemedelDoseringBehandlingstidSvenska
Aciclovir 400 mg (aciklovir).
Tablett.
1 tablett 2 ggr dagligen oraltTills vidare
2020-08-29
Skydd mot bältros.
Betapred 0,5 mg (tablett)6 tabletter 1 ggr dagligen i 3 dygn oraltAvslutad
2021-02-05 - 2021-02-07
Kortison
Candesartan 8 mg (kandesartan). Tablett.1 tablett 1 ggr dagligen oraltAvslutad
2020-08-14
Mot förhöjt blodtryck. **Observera!
Ciprofloxacin 500 mg (ciprofloxacin). Tablett.1 tablett 2 ggr dagligen oraltAvslutad
2020-10-06
Mot bakterieinfektioner
Kaleorid 750 mg (kaliumklorid). Depottablett.1 tablett 1 ggr dagligen oraltPausadKalium
Noxafil 100 mg (posakonazol). Tablett.3 tablett 1 ggr dagligen oraltPausad
2020-10-06
Förebygger svamp. OBS! Uppehåll 3 dagar innan cellgifter ska ges.
Olanzapin Actavis 2,5 mg, Tablett1 tablett 1 ggr dagligen oraltAvslutad
2021-02-05
Mot illamående.
Ondansetron Aristo 8 mg, Tablett1 tablett 2 ggr dagligen oraltAvslutad
2021-02-04
Mot illamående.
Ursofalk 250 mg, kapsel1 kapsel 2 ggr dagligen i 90 dygn oraltAvslutadSkydd för njurarna
Metotrexate som Gvh-profylaxEnligt särskild ordination: intravenös injektionAvslutad
2021-01-31 - 2021-02-06
GvHD-profylax.
Eusaprim forte 160 mg/800 mgEnligt schema oralt. (mån, ons, fre)Tills vidare
2020-09-11
Mot infektion
Sandimmun 25 mg1 kapsel dagligen,Avslutad
Dämpar kroppens immunreaktioner
Emgesan 250 mg1 tablett 10.00 och 1 tablett 22.00AvslutadStödmedicin i samband med Sandimmun.
Piperacilin/tazobactuam20 ml (4g) var sjättetimme timme intravenös injection.Avslutad
2021-01-27 - 2021-02-05
Bredspektrum penicillinantibiotika
Accofil 30 ME/0,5 ml (filgrastim).
Injektyions- /infusionsvätska, lösning i förgylls spruta.
1 förfylld spruta 1 gånger dagligen subkutan injektion.AvslutadStimulerar produktion av blodkroppar.
Förvara i kylskåp.
Fragmin 5000 IE. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.1 förfylldspruta kl: 20.00 subkutan injektion.Avslutad
20202-08-19
Blodförtunnande.
Dexametason Abcur
4 mg
(Tablett 4x1 Block B1-2) 2,5 tabletter 3 gånger dagligenAvlsutad Kortison
Esomeprazol Actavis 20 mg1 tablett 1 gånger dagligenAvslutadProtonpumpshämmare. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.
Vancomycin Strides
125 mg
1 kapsel var sjätte timme i 10 dygnAvslutadAntibiotikum som tillhör glykopeptidantibiotika???
Isopto-maxidex 1mg/ml1mg/ml Enligt särskild ord. 1droppe i det aktuella ögat enligt schema till och med 2021-11-07, därefter 1mg/ml 1 droppe 6 gånger dagligen med start från 21-11-07 8:00 i båda ögonen.AvslutadMot ögoninflammation.
Blinatuomab9 µg/dygnAvslutad
Antikroppar, pump.
Dasatinib 100 mg1 tablett 1 gånger dagligenAvslutadHämmar tillväxten av leukemiska celler
Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo1 tablett 3 gånger dagligen i 6 dygnAvslutadAntibiotika 6 dagar. Start 2022-02-21
Klobetasol APL5 ml 3 gånger dagligenTills vidareMot GVHD
Nystatin Orifarm3 ml 3 gånger dagligenAvslutadMot svamp
Artelac1 droppe vid behovTills vidareMot torra ögon

Läkemedel

Vid behov

LäkemedelDoseringBehandlingstidSvenska
Cilaxoral 7,5 mg/ml (natriumpikosulfat). Orala droppar, lösning.10-20 droppar till natten vid behov oralt.2020-10-02
vb.
Mot förstoppn. Kan blandas med mat eller dryck.
Primperan 10 mg (metoklopramid). Tablett.1 vb. högst 3 tabletter per dygn oralt.2020-11-03
vb.
Mot illamående.
Furosemid 10 mg/ml (furosemid) Injektions- /infusionsvätska lösning.2-4 ml vb. intravenös injektion.2020-10-22
vb.
Vätskedrivande läkemedel vid hjärtsvikt Se ** Observera!

Mot hjärtsviktsorsakad andnöd. Kan även ges som långsam injektion subkutant.
Propavan 25 mg1 tablett till natten vid behov.2021-02-15
vb.
Insomn.
Novarapid Flexpan 100 E/ml (insulin aspart (FlexPen)). Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.4-6 E vb. subkutan injektion.2020-10-23
vb.
Snabbverkande insulin vid diabetes. Ges vb. enligt ordination: Omp-glukos > 12 ge 4E. Om p-glukos > 15 ge 6E.
Natriumbikarbonat Fresenius Kabi 50mg/ml Infusionsvätska, lösning.30-50 ml vb intravenös infusion.2020-10-21
vb.
Motverkar försurning av blodet.
Midazolam Panpharma 5 mg/ml (midazolam).Enligt särskild ordination: 3-5 mg iv. vb. inför ingrepp intravenöst injektion.vb.Lugnande.
Erytrocyter, leukocytbefriande och bestrålade (egendefinierat läkemedel) Infusionsvätska, lösning.Enligt särskild ordination: vb. om Hb < 85 intravenös infusion.2020-08-27
vb.
Vid behov av erytrocyter.
Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml (natriumklorid). Infusionsvätska, lösning.Enligt särskild ordination: Dosering enligt löpande läkarordination intravenös infusion.2020-10-27
vb.
Får endast ges efter muntlig eller skriftlig ordination av läkare.
Trombocyter leukocytreducerande och bestrålade / patogenreducerade.Infusionsvätska, lösning.Enligt särskild ordination: vb. om TPK < 10 och om <15 vid feber intravenös infusion.2020-08-27
vb.
Vid behov av trombocyter.